+

Uganda > Katalog monet

Uganda 1 szyling - obverseUganda 1 szyling - reverse
Uganda 1 szyling, 1987
Stal pokryta miedzią
, 4.3g, 19.85mm
KM# 27
Monety obiegowe: Uganda
Cena: 2.78 zł
Uganda 2 szylingi - obverseUganda 2 szylingi - reverse
Uganda 2 szylingi, 1987
Stal pokryta miedzią
, 8.1g, 24.37mm
KM# 28
Monety obiegowe: Uganda
Cena: 3.3 zł
Uganda 5 szylingów - obverseUganda 5 szylingów - reverse
Uganda 5 szylingów, 1987
Stal pokryta niklem
, 3.5g, 20.23mm
KM# 29
Monety obiegowe: Uganda
Cena: 3.5 zł
Uganda 10 szylingów - obverseUganda 10 szylingów - reverse
Uganda 10 szylingów, 1987
Stal pokryta niklem
, 5.8g, 25.91mm
KM# 30
Monety obiegowe: Uganda
Cena: 2.93 zł
Uganda 50 szylingów - obverseUganda 50 szylingów - reverse
Uganda 50 szylingów, 1998 - 2015
Stal pokryta niklem
, 4g, 21mm
KM# 66
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 100 szylingów - obverseUganda 100 szylingów - reverse
Uganda 100 szylingów, 2007 - 2015
Stal pokryta niklem
, 7g, 26.9mm
KM# 67a
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 100 szylingów - obverseUganda 100 szylingów - reverse
Uganda 100 szylingów, 1998 - 2008
Miedzionikiel
, 7g, 26.9mm
KM# 67
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 200 szylingów - obverseUganda 200 szylingów - reverse
Uganda 200 szylingów, 2007 - 2015
Stal pokryta niklem
, 8.05g, 24.9mm
KM# 68a
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 200 szylingów - obverseUganda 200 szylingów - reverse
Uganda 200 szylingów, 1998 - 2008
Miedzionikiel
, 8.05g, 24.9mm
KM# 68
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 500 szylingów - obverseUganda 500 szylingów - reverse
Uganda 500 szylingów, 1998 - 2015
Mosiądz
, 9g, 23.5mm
KM# 69
Monety obiegowe: Uganda
Uganda 100 szylingów - obverseUganda 100 szylingów - reverse
Uganda 100 szylingów, 2004
Chinese Zodiac - Monkey
Stal
, 3.54g, 23.98mm
KM# 129
Monety okolicznościowe: Uganda
Cena: 4.14 zł
Uganda 100 szylingów - obverseUganda 100 szylingów - reverse
Uganda 100 szylingów, 2004
Chinese Zodiac - Ox
Stal
, 3.54g, 23.98mm
KM# 135
Monety okolicznościowe: Uganda
Cena: 4.58 zł
uCoin