+

Paragwaj > Katalog monet

Paragwaj 1 centym - obverseParagwaj 1 centym - reverse
1 centym 1944-1950
Brąz-Aluminium
, 2g, ø 17.5mm
Paragwaj - KM# 20
Republika Paragwaju
Paragwaj 5 centymów - obverseParagwaj 5 centymów - reverse
5 centymów 1944-1947
Brąz-Aluminium
, 3.1g, ø 19mm
Paragwaj - KM# 21
Republika Paragwaju
Paragwaj 10 centymów - obverseParagwaj 10 centymów - reverse
10 centymów 1953
Brąz-Aluminium
, 3g, ø 19mm
Paragwaj - KM# 25
Republika Paragwaju
Cena: 2.09 zł
Paragwaj 10 centymów - obverseParagwaj 10 centymów - reverse
10 centymów 1944-1947
Brąz-Aluminium
, 4g, ø 21.1mm
Paragwaj - KM# 22
Republika Paragwaju
Paragwaj 15 centymów - obverseParagwaj 15 centymów - reverse
15 centymów 1953
Brąz-Aluminium
, 3.86g, ø 21.07mm
Paragwaj - KM# 26
Republika Paragwaju
Cena: 3.84 zł
Paragwaj 25 centymów - obverseParagwaj 25 centymów - reverse
25 centymów 1953
Brąz-Aluminium
, 5.2g, ø 23mm
Paragwaj - KM# 27
Republika Paragwaju
Cena: 3.13 zł
Paragwaj 25 centymów - obverseParagwaj 25 centymów - reverse
25 centymów 1944-1951
Brąz-Aluminium
, 5.1g, ø 23.2mm
Paragwaj - KM# 23
Republika Paragwaju
Paragwaj 50 centymów - obverseParagwaj 50 centymów - reverse
50 centymów 1953
Brąz-Aluminium
, 4.54g, ø 25mm
Paragwaj - KM# 28
Republika Paragwaju
Cena: 5.85 zł
Paragwaj 50 centymów - obverseParagwaj 50 centymów - reverse
50 centymów 1944-1951
Brąz-Aluminium
, 6.12g, ø 25mm
Paragwaj - KM# 24
Republika Paragwaju
Paragwaj 1 guarani - obverseParagwaj 1 guarani - reverse
1 guarani 1993
Stal pokryta mosiądzem
, 1.5g, ø 15mm
Paragwaj - KM# 192
Republika Paragwaju
Cena: 2.63 zł
Paragwaj 1 guarani - obverseParagwaj 1 guarani - reverse
1 guarani 1978-1988
Stal nierdzewna
, 2.6g, ø 18.1mm
Paragwaj - KM# 165
Republika Paragwaju
Paragwaj 1 guarani - obverseParagwaj 1 guarani - reverse
1 guarani 1975-1976
Stal nierdzewna
, 2.9g, ø 18.1mm
Paragwaj - KM# 151
Republika Paragwaju
uCoin