+

Niemcy (NRD) > Katalog monet

Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
1 fenig 1977-1990
Aluminium
, 0.75g, ø 17mm
Niemcy (NRD) - KM# 8.2
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
1 fenig 1960-1975
Aluminium
, 0.75g, ø 17mm
Niemcy (NRD) - KM# 8.1
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
1 fenig 1952-1953
Aluminium
, 0.75g, ø 17mm
Niemcy (NRD) - KM# 5
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
1 fenig 1948-1950
Aluminium
, 0.75g, ø 17mm
Niemcy (NRD) - KM# 1
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
5 fenigów 1976-1990
Aluminium
, 1.1g, ø 19mm
Niemcy (NRD) - KM# 9.2
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
5 fenigów 1968-1975
Aluminium
, 1.1g, ø 19mm
Niemcy (NRD) - KM# 9.1
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
5 fenigów 1952-1953
Aluminium
, 1.1g, ø 19mm
Niemcy (NRD) - KM# 6
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
5 fenigów 1948-1950
Aluminium
, 1.1g, ø 19mm
Niemcy (NRD) - KM# 2
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
10 fenigów 1963-1990
Aluminium
, 1.5g, ø 21mm
Niemcy (NRD) - KM# 10
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
10 fenigów 1952-1953
Aluminium
, 1.5g, ø 21mm
Niemcy (NRD) - KM# 7
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
10 fenigów 1948-1950
Aluminium
, 1.5g, ø 21mm
Niemcy (NRD) - KM# 3
Niemcy Wschodnie (NRD)
Niemcy (NRD) 20 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 20 fenigów - reverse
20 fenigów 1969-1990
Miedź-Aluminium-Cynk
, 5.4g, ø 22.2mm
Niemcy (NRD) - KM# 11
Niemcy Wschodnie (NRD)
uCoin