+

Brytyjska Afryka Wschodnia > Katalog monet

Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
1 cent 1954-1962, Elżbieta II
Brąz
, 2g, ø 20mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 35
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
1 cent 1949-1952, Jerzy VI
Brąz
, 1.7g, ø 20.3mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 32
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
1 cent 1942, Jerzy VI
Brąz
, 1.95g, ø 20.3mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 29
Szyling
Cena: 10.11 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
1 cent 1922-1935, Jerzy V
Brąz
, 1.91g, ø 20.2mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 22
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1964, Elżbieta II
Brąz
, 5.69g, ø 25mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 39
Szyling
Cena: 8.11 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1955-1963, Elżbieta II
Brąz
, 5.77g, ø 25.3mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 37
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1949-1952, Jerzy VI
Brąz
, 5.55g, ø 25.5mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 33
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1937-1943, Jerzy VI
Brąz
, 6.32g, ø 26mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 25
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1936, Edward VIII
Brąz
, 6.7g, ø 26mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 23
Szyling
Cena: 9.04 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
5 centów 1921-1936, Jerzy V
Brąz
, 6.5g, ø 25.3mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 18
Szyling
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - reverse
10 centów 1964, Elżbieta II
Brąz
, 9.4g, ø 30mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 40
Szyling
Cena: 14.13 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - reverse
10 centów 1956, Elżbieta II
Brąz
, 9.36g, ø 30mm
Brytyjska Afryka Wschodnia - KM# 38
Szyling
Cena: 7.93 zł
uCoin