+

Arabia Saudyjska > Królestwo Arabii Saudyjskiej (1960 - 2016)

Zestaw menniczy
×
Rok1h5h10h25h50h1R100h2RRok
1h5h10h25h50h1R - 2R١٤٣٨١٤٣٨
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٦١٤٣٦
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٥١٤٣٥
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٤١٤٣٤
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣١١٤٣١
 - 5h10h25h -  -  -  - ١٤٣٠١٤٣٠
 -  -  -  -  -  - 100h - ١٤٢٩١٤٢٩
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٢٨١٤٢٨
 - 5h10h25h50h - 100h - ١٤٢٧١٤٢٧
 -  - 10h25h50h -  -  - ١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  -  -  -  - 100h - ١٤١٩١٤١٩
 -  -  -  -  -  - 100h - ١٤١٤١٤١٤
 - 5h10h25h50h - 100h - ١٤٠٨١٤٠٨
 - 5h10h25h50h - 100h - ١٤٠٠١٤٠٠
1h5h10h25h50h -  -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  -  -  -  - 100h - ١٣٩٦١٣٩٦
 - 5h10h25h/2x1
25h/2x2
50h -  -  - ١٣٩٢١٣٩٢
1h -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
System pieniężny: 1 rial = 100 halali
1h - 1 halala
5h - 5 halali
10h - 10 halali
25h - 25 halali
50h - 50 halali
100h - 100 halali
1R - 1 riyal
2R - 2 riyale
uCoin