+

Ruanda-Urundi > Terytorium Powiernicze ONZ (1952 - 1960)

Rok50c1F5FRok
 - 1F - 1960
 - 1F5F1959
 - 1F5F1958
 - 1F - 1957
 -  - 5F1956
50c -  - 1955
50c -  - 1954
 -  - 5F1952
System pieniężny: 1 frank = 100 centymów
50c - 50 centymów
1F - 1 frank
5F - 5 franków
uCoin