+

Holenderskie Indie Wschodnie > Sumatra (1814 - 1841)

Odmiana
16
Rok⅛s¼s1c½s2c1/32G1/16GRok
 -  -  -  - 2c -  - 1841
 -  - 1c - 2c -  - 1840
 -  - 1c - 2c -  - 1839
 -  - 1c - 2c -  - 1838
 -  - 1c - 2c -  - 1837
 - ¼s1c - 2c -  - 1836
 -  - 1c - 2c -  - 1835
 -  - 1c - 2c -  - 1834
 -  - 1c - 2c -  - 1833
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1826
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1825
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1824
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1823
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 - 1/32G1/16G1822
 -  -  - ½s/d
½s/s
 - 1/32G1/16G1821
 -  -  - ½s/G
½s/w/o
 -  - 1/16G1820
 -  -  - ½s -  - 1/16G1819
 -  -  - ½s -  - 1/16G1818
 -  -  -  -  - 1/32G1/16G/H
1/16G/S
1816
 -  -  -  -  - 1/32G1/16G1815
 -  -  -  -  -  - 1/16G1814
System pieniężny: 1 gulden = 32 stuivery = 96 centów
1c - 1 cent
2c - 2 centy
⅛s - 1/8 stuiver
¼s - ¼ stuiver
½s - ½ stuiver
1/32G - 1/32 guldena
1/16G - 1/16 guldena
uCoin