+

Laos > Królestwo Laosu (1952 - 1955)

Rok
Odmiana
Uporządkuj: Rok
Rok10c20c50cRok
10c20c50c1952
System pieniężny: 1 piastr = 100 centów
10c - 10 centymów
20c - 20 centymów
50c - 50 centymów
uCoin