+

Izrael > Państwo Izrael (1980 - 1985)

Zestaw menniczy
×
Rok1a5a10a½שש110ש50ש100שRok
 -  -  -  - ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש/✡
50ש
100ש/✡
100ש
ה"משתהה"משתה
1a5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש100שד"משתהד"משתה
1a5a10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
 -  - ג"משתהג"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש -  - ב"משתהב"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
 -  -  -  - א"משתא"משת
1a5a10a½ש -  -  -  -  - ם"שתם"שת
System pieniężny: 1 szekel = 100 nowy agor
1a - 1 nowy agora
5a - 5 nowych agor
10a - 10 nowych agor
½ש - 1/2 szekla
ש1 - 1 szekel
 - 5 szekle
10ש - 10 szekle
50ש - 50 szekle
100ש - 100 szekle
uCoin