+

Cesarstwo Niemieckie > Saksonia-Altenburg (1871 - 1918)

Rok2DM5DM20DMRok
 - 5DM - 1903
2DM5DM - 1901
 -  - 20DM1887
System pieniężny: 1 marka = 100 fenigów
2DM - 2 marki
5DM - 5 marek
20DM - 20 marek
uCoin