+

Cesarstwo Niemieckie > Reuss-Gera (1871 - 1918)

Rok2DM10DM20DMRok
2DM -  - 1884
 - 10DM - 1882
 -  - 20DM1881
System pieniężny: 1 marka = 100 fenigów
2DM - 2 marki
10DM - 10 marek
20DM - 20 marek
uCoin