+

Cesarstwo Niemieckie > Brema (1871 - 1918)

Rok2DM5DM10DM20DMRok
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
System pieniężny: 1 marka = 100 fenigów
2DM - 2 marki
5DM - 5 marek
10DM - 10 marek
20DM - 20 marek
uCoin