+

Cesarstwo Niemieckie > Lippe (1871 - 1918)

Rok2DM3DMRok
 - 3DM1913
2DM - 1906
System pieniężny: 1 marka = 100 fenigów
2DM - 2 marki
3DM - 3 marki
uCoin