+

Cesarstwo Niemieckie > Lubeka (1871 - 1918)

Rok2DM3DM5DM10DMRok
 - 3DM -  - 1914
 - 3DM5DM - 1913
2DM3DM -  - 1912
2DM3DM -  - 1911
 - 3DM - 10DM1910
 - 3DM - 10DM1909
 - 3DM5DM - 1908
2DM - 5DM - 1907
2DM -  - 10DM1906
2DM -  - 10DM1905
2DM - 5DM10DM1904
2DM -  - 10DM1901
System pieniężny: 1 marka = 100 fenigów
2DM - 2 marki
3DM - 3 marki
5DM - 5 marek
10DM - 10 marek
uCoin