+

Duńskie Indie Zachodnie > Daler Duńskich Indii Zachodnich (1849 - 1917)

Rok½c1c2c3c5c10c20c40c4D10DRok
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1913
 -  -  -  -  -  - 20c40c -  - 1907
½c1c2c - 5c10c20c40c4D - 1905
 -  -  -  -  -  -  -  - 4D10D1904
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1883
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1879
 - 1c -  - 5c10c20c -  -  - 1878
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1868
 -  -  -  -  - 10c20c -  -  - 1862
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  - 1860
 - 1c - 3c5c10c20c -  -  - 1859
System pieniężny: 1 daler = 100 centów
½c - ½ cent
1c - 1 cent
2c - 2 centy
3c - 3 centy
5c - 5 centów
10c - 10 centów
20c - 20 centów
40c - 40 centów
4D - 4 dalery
10D - 10 dalerów
uCoin