+

Curaçao > Królowa Wilhelmina (1900 - 1948)

Rok1c2½c5c1/10G10c¼G25c1G2½GRok
 - 2½c5c1/10G -  -  -  -  - 1948
1c2½c - 1/10G - ¼G -  -  - 1947
1c2½c - 1/10G - ¼G - 1G2½G1944
 -  - 5c - 10c - 25c -  - 1943
1c -  -  - 10c -  -  -  - 1942
 -  -  -  - 10c - 25c -  - 1941
 -  -  - 1/10G -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  - ¼G -  -  - 1900
System pieniężny: 1 gulden = 100 centów
1c - 1 cent
2½c - 2½ centy
5c - 5 centów
10c - 10 centów
25c - 25 centów
1/10G - 1/10 guldena
¼G - ¼ guldena
1G - 1 gulden
2½G - 2½ guldena
uCoin