+

Kambodża > Pierwszy riel (1953 - 1975)

Rok10s10c20s20c50s50cRok
10s - 20s - 50s - 1959
 - 10c - 20c - 50c1953
System pieniężny: 1 riel = 100 senów = 100 centymów
10s - 10 senów
10c - 10 centymów
20s - 20 senów
20c - 20 centymów
50s - 50 senów
50c - 50 centymów
uCoin