+

Badenia > Wielkie Księstwo Badenii (1806 - 1871)

Odmiana
31
Rok½k1k3k½G1G2G1DRok
½k1k3k½G1G2G1D1851
System pieniężny: 1 talar = 120 krajcarów
¼k - ¼ krajcara
½k - ½ krajcara
1k - 1 krajcar
3k - 3 krajcary
6k - 6 krajcarów
10k - 10 krajcarów
20k - 20 krajcarów
½G - ½ guldena
1G - 1 gulden
2G - 2 guldeny
5G - 5 guldenów
10G - 10 guldenów
1Th - 1 talar
1KTh - 1 kronenthaler
1VT - 1 vereinsthaler
2Th - 2 talary
5Th - 5 talarów
1D - 1 dukat
uCoin