+

Straits Settlements > Katalog monet

Straits Settlements ¼ centa - obverseStraits Settlements ¼ centa - reverse
¼ centa 1916, Jerzy V
Brąz
, 2.33g, ø 18mm
Straits Settlements - KM# 27
Król Jerzy V
Cena: 66.62 zł
Straits Settlements ½ cent - obverseStraits Settlements ½ cent - reverse
½ cent 1932, Jerzy V
Brąz
, 2.91g, ø 18.5mm
Straits Settlements - KM# 37
Król Jerzy V
Cena: 46.77 zł
Straits Settlements ½ cent - obverseStraits Settlements ½ cent - reverse
½ cent 1916, Jerzy V
Brąz
, 4.66g, ø 23mm
Straits Settlements - KM# 28
Król Jerzy V
Cena: 20.89 zł
Straits Settlements 1 cent - obverseStraits Settlements 1 cent - reverse
1 cent 1919-1926, Jerzy V
Brąz
, 5.85g, ø 21.5mm
Straits Settlements - KM# 32
Król Jerzy V
Straits Settlements 5 centów - obverseStraits Settlements 5 centów - reverse
5 centów 1926-1935, Jerzy V
Srebro 0.600
, 1.35g, ø 16mm
Straits Settlements - KM# 36
Król Jerzy V
Straits Settlements 5 centów - obverseStraits Settlements 5 centów - reverse
5 centów 1920, Jerzy V
Diametr 20mm
Miedzionikiel
, 4g, ø 20mm
Straits Settlements - KM# 34
Król Jerzy V
Cena: 36.51 zł
Straits Settlements 5 centów - obverseStraits Settlements 5 centów - reverse
5 centów 1918-1920, Jerzy V
Srebro 0.400
, 1.36g, ø 16mm
Straits Settlements - KM# 31
Król Jerzy V
Straits Settlements 10 centów - obverseStraits Settlements 10 centów - reverse
10 centów 1926-1927, Jerzy V
Srebro 0.600
, 2.71g, ø 18mm
Straits Settlements - KM# 29b
Król Jerzy V
Straits Settlements 10 centów - obverseStraits Settlements 10 centów - reverse
10 centów 1918-1920, Jerzy V
Srebro 0.400
, 2.71g, ø 18mm
Straits Settlements - KM# 29a
Król Jerzy V
Straits Settlements 10 centów - obverseStraits Settlements 10 centów - reverse
10 centów 1916-1917, Jerzy V
Srebro 0.600
, 2.71g, ø 18mm
Straits Settlements - KM# 29
Król Jerzy V
Cena: 11.23 zł
Straits Settlements 20 centów - obverseStraits Settlements 20 centów - reverse
20 centów 1926-1935, Jerzy V
Srebro 0.600
, 5.43g, ø 23.8mm
Straits Settlements - KM# 30b
Król Jerzy V
Straits Settlements 20 centów - obverseStraits Settlements 20 centów - reverse
20 centów 1919, Jerzy V
Srebro 0.400
, 5.43g, ø 23.8mm
Straits Settlements - KM# 30a
Król Jerzy V
Cena: 78.5 zł
uCoin