Katar - Katalog monet

Katar>Państwo Katar|1972 - 2016
 Okres

Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
1 dirham
1973
Brąz, 1.5g, ø 15mm
KM# 2, PLN
Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
1 dirham
2008 - 2012
Stal pokryta miedzią, 1.5g, ø 15mm
KM# 69, PLN
Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
1 dirham
2016
Stal pokryta miedzią, 1.4g, ø 15mm
UC# 3, PLN

Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
5 dirham
1973 - 1978
Brąz, 3.75g, ø 22mm
KM# 3, PLN
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
5 dirham
2006
Brąz, 3.75g, ø 22mm
KM# 12, PLN
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
5 dirham
2012
Stal pokryta miedzią, 3.8g, ø 22mm
UC# 1, PLN

Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
5 dirham
2016
Stal pokryta miedzią, 2.83g, ø 22mm
UC# 4, PLN
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
10 dirham
1972 - 1973
Brąz, 7.5g, ø 27mm
KM# 1, PLN
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
10 dirham
2006
Brąz, 7.5g, ø 27mm
KM# 13, PLN

Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
10 dirham
2012
Stal pokryta miedzią, 7.6g, ø 27mm
UC# 2, PLN
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
10 dirham
2016
Stal pokryta miedzią, 7.6g, ø 27mm
UC# 5, PLN
Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
25 dirham
1973 - 1998
Miedzionikiel, 3.5g, ø 20mm
KM# 4, PLN

Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
25 dirham
2000 - 2003
Miedzionikiel, 3.5g, ø 20mm
KM# 8, PLN
Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
25 dirham
2006 - 2008
Miedzionikiel, 3.5g, ø 20mm
KM# 14, PLN
Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
25 dirham
2008 - 2012
Stal pokryta niklem, 3.1g, ø 20mm
KM# 14a, PLN

Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
25 dirham
2016
Stal pokryta niklem, 3.1g, ø 20mm
UC# 6, PLN
Katar 50 dirham - obverseKatar 50 dirham - reverse
50 dirham
1973 - 1998
Miedzionikiel, 6.5g, ø 25mm
KM# 5, PLN
Katar 50 dirham - obverseKatar 50 dirham - reverse
50 dirham
2000 - 2003
Miedzionikiel, 6.5g, ø 25mm
KM# 9, PLN

Katar 50 dirham - obverseKatar 50 dirham - reverse
50 dirham
2006 - 2008
Miedzionikiel, 6.5g, ø 25mm
KM# 15, PLN
Katar 50 dirham - obverseKatar 50 dirham - reverse
50 dirham
2008 - 2012
Stal pokryta niklem, 5.8g, ø 25mm
KM# 15a, PLN
Katar 50 dirham - obverseKatar 50 dirham - reverse
50 dirham
2016
Stal pokryta niklem, 5.8g, ø 25mm
UC# 7, PLN

uCoin