+

Katar > Katalog monet

Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
Katar 1 dirham, 2016
Stal pokryta miedzią
, 1.4g, 15mm
UC# 3
Monety obiegowe: Katar
Cena: 3.19 zł
Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
Katar 1 dirham, 2008 - 2012
Stal pokryta miedzią
, 1.5g, 15mm
KM# 69
Monety obiegowe: Katar
Katar 1 dirham - obverseKatar 1 dirham - reverse
Katar 1 dirham, 1973
Brąz
, 1.5g, 15mm
KM# 2
Monety obiegowe: Katar
Cena: 4.57 zł
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
Katar 5 dirham, 2016
Stal pokryta miedzią
, 2.83g, 22mm
UC# 4
Monety obiegowe: Katar
Cena: 3.56 zł
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
Katar 5 dirham, 2012
Stal pokryta miedzią
, 3.8g, 22mm
UC# 1
Monety obiegowe: Katar
Cena: 3.19 zł
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
Katar 5 dirham, 2006
Brąz
, 3.75g, 22mm
KM# 12
Monety obiegowe: Katar
Cena: 1.42 zł
Katar 5 dirham - obverseKatar 5 dirham - reverse
Katar 5 dirham, 1973 - 1978
Brąz
, 3.75g, 22mm
KM# 3
Monety obiegowe: Katar
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
Katar 10 dirham, 2016
Stal pokryta miedzią
, 7.6g, 27mm
UC# 5
Monety obiegowe: Katar
Cena: 5.32 zł
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
Katar 10 dirham, 2012
Stal pokryta miedzią
, 7.6g, 27mm
UC# 2
Monety obiegowe: Katar
Cena: 3.6 zł
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
Katar 10 dirham, 2006
Brąz
, 7.5g, 27mm
KM# 13
Monety obiegowe: Katar
Cena: 2.11 zł
Katar 10 dirham - obverseKatar 10 dirham - reverse
Katar 10 dirham, 1972 - 1973
Brąz
, 7.5g, 27mm
KM# 1
Monety obiegowe: Katar
Katar 25 dirham - obverseKatar 25 dirham - reverse
Katar 25 dirham, 2016
Stal pokryta niklem
, 3.1g, 20mm
UC# 6
Monety obiegowe: Katar
Cena: 3.72 zł
uCoin