+

Palestyna > Katalog monet

Palestyna 1 mil - obversePalestyna 1 mil - reverse
1 mil 1927-1946
Brąz
, 3.23g, ø 21mm
Palestyna - KM# 1
Brytyjski Mandat
Palestyna 2 mile - obversePalestyna 2 mile - reverse
2 mile 1927-1946
Brąz
, 7.8g, ø 28mm
Palestyna - KM# 2
Brytyjski Mandat
Palestyna 5 milów - obversePalestyna 5 milów - reverse
5 milów 1942-1944
Brąz
, 2.9g, ø 20mm
Palestyna - KM# 3a
Brytyjski Mandat
Palestyna 5 milów - obversePalestyna 5 milów - reverse
5 milów 1927-1946
Miedzionikiel
, 2.9g, ø 20mm
Palestyna - KM# 3
Brytyjski Mandat
Palestyna 10 milów - obversePalestyna 10 milów - reverse
10 milów 1942-1943
Brąz
, 6.5g, ø 27mm
Palestyna - KM# 4a
Brytyjski Mandat
Palestyna 10 milów - obversePalestyna 10 milów - reverse
10 milów 1927-1946
Miedzionikiel
, 6.5g, ø 27mm
Palestyna - KM# 4
Brytyjski Mandat
Palestyna 20 milów - obversePalestyna 20 milów - reverse
20 milów 1942-1944
Brąz
, 11.3g, ø 30.5mm
Palestyna - KM# 5a
Brytyjski Mandat
Palestyna 20 milów - obversePalestyna 20 milów - reverse
20 milów 1927-1941
Miedzionikiel
, 11.3g, ø 30.5mm
Palestyna - KM# 5
Brytyjski Mandat
Palestyna 50 milów - obversePalestyna 50 milów - reverse
50 milów 1927-1942
Srebro 0.720
, 5.83g, ø 23.5mm
Palestyna - KM# 6
Brytyjski Mandat
Palestyna 100 milów - obversePalestyna 100 milów - reverse
100 milów 1927-1942
Srebro 0.720
, 11.7g, ø 29mm
Palestyna - KM# 7
Brytyjski Mandat
uCoin