+

Haiti > Katalog monet

Haiti 5 centymów - obverseHaiti 5 centymów - reverse
5 centymów 1995-1997
Stal pokryta niklem
, 3.1g, ø 19.9mm
Haiti - KM# 154a
Republika Haiti
Haiti 20 centymów - obverseHaiti 20 centymów - reverse
20 centymów 1995-2000
Stal pokryta niklem
, 6.85g, ø 26.6mm
Haiti - KM# 152a
Republika Haiti
Haiti 20 centymów - obverseHaiti 20 centymów - reverse
20 centymów 1986-1991
Miedzionikiel
, 7.54g, ø 26.15mm
Haiti - KM# 152
Republika Haiti
Haiti 50 centymów - obverseHaiti 50 centymów - reverse
50 centymów 1995-2013
Stal pokryta niklem
, 8.4g, ø 29mm
Haiti - KM# 153a
Republika Haiti
Haiti 50 centymów - obverseHaiti 50 centymów - reverse
50 centymów 1986-1991
Miedzionikiel
, 9.95g, ø 29mm
Haiti - KM# 153
Republika Haiti
Haiti 1 gourde - obverseHaiti 1 gourde - reverse
1 gourde 1995-2016
Stal pokryta mosiądzem
, 6.3g, ø 23mm
Haiti - KM# 155
Republika Haiti
Haiti 5 gourde - obverseHaiti 5 gourde - reverse
5 gourde 1995-2013
Stal pokryta mosiądzem
, 9.15g, ø 28mm
Haiti - KM# 156
Republika Haiti
Haiti 50 gourde - obverseHaiti 50 gourde - reverse
50 gourde 1974
Święty Rok
Srebro 0.925
, 16.75g, ø 38.14mm
Haiti - KM# 123
Republika Haiti
Haiti 1 centym - obverseHaiti 1 centym - reverse
1 centym 1886-1895
Brąz
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 48
Republika Haiti
Haiti 1 centym - obverseHaiti 1 centym - reverse
1 centym 1881
Brąz
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 42
Republika Haiti
Haiti 2 centymy - obverseHaiti 2 centymy - reverse
2 centymy 1886-1894
Brąz
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 49
Republika Haiti
Haiti 2 centymy - obverseHaiti 2 centymy - reverse
2 centymy 1881
Brąz
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 43
Republika Haiti
Cena: 24.99 zł
uCoin