+

Ghana > Katalog monet

Ghana ½ pesewa - obverseGhana ½ pesewa - reverse
½ pesewa 1967
Brąz
, 2.9g, ø 20.3mm
Ghana - KM# 12
Republika Ghany
Cena: 2.8 zł
Ghana 1 pesewa - obverseGhana 1 pesewa - reverse
1 pesewa 2007
Stal pokryta miedzią
, 1.82g, ø 17mm
Ghana - KM# 37
Republika Ghany
Cena: 2.05 zł
Ghana 1 pesewa - obverseGhana 1 pesewa - reverse
1 pesewa 1967-1979
Brąz
, 5.7g, ø 25.5mm
Ghana - KM# 13
Republika Ghany
Ghana 2½ pesewa - obverseGhana 2½ pesewa - reverse
2½ pesewa 1967
Miedzionikiel
, 3.2g, ø 19.5mm
Ghana - KM# 14
Republika Ghany
Cena: 3.7 zł
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
5 pesewa 2007-2016
Stal pokryta niklem
, 2.5g, ø 18mm
Ghana - KM# 38
Republika Ghany
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
5 pesewa 1967-1975
Miedzionikiel
, 2.85g, ø 19mm
Ghana - KM# 15
Republika Ghany
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
5 pesewa 1965
Miedzionikiel
, 4.13g, ø 22mm
Ghana - KM# 8
Republika Ghany
Cena: 9.43 zł
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
10 pesewa 2007-2016
Stal pokryta niklem
, 3.23g, ø 20.4mm
Ghana - KM# 39
Republika Ghany
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
10 pesewa 1967-1979
Miedzionikiel
, 5.6g, ø 23.5mm
Ghana - KM# 16
Republika Ghany
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
10 pesewa 1965
Miedzionikiel
, 3.2g, ø 20mm
Ghana - KM# 9
Republika Ghany
Cena: 7.73 zł
Ghana 20 pesewa - obverseGhana 20 pesewa - reverse
20 pesewa 2007-2016
Stal pokryta niklem
, 4.4g, ø 23.5mm
Ghana - KM# 40
Republika Ghany
Cena: 1.84 zł
Ghana 20 pesewa - obverseGhana 20 pesewa - reverse
20 pesewa 1967-1979
Miedzionikiel
, 11.2g, ø 28.5mm
Ghana - KM# 17
Republika Ghany
uCoin