+

Belgia > Katalog monet

Belgia 1 cent - obverseBelgia 1 cent - reverse
1 cent 2014-2017, Filip I
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, ø 16.25mm
Belgia - KM# 331
Unia Europejska (Euro)
Belgia 1 cent - obverseBelgia 1 cent - reverse
1 cent 2009-2013, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, ø 16.25mm
Belgia - KM# 295
Unia Europejska (Euro)
Belgia 1 cent - obverseBelgia 1 cent - reverse
1 cent 2008, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, ø 16.25mm
Belgia - KM# 274
Unia Europejska (Euro)
Cena: 29.14 zł
Belgia 1 cent - obverseBelgia 1 cent - reverse
1 cent 1999-2007, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, ø 16.25mm
Belgia - KM# 224
Unia Europejska (Euro)
Belgia 2 centy - obverseBelgia 2 centy - reverse
2 centy 2014-2017, Filip I
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, ø 18.75mm
Belgia - KM# 332
Unia Europejska (Euro)
Belgia 2 centy - obverseBelgia 2 centy - reverse
2 centy 2009-2013, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, ø 18.75mm
Belgia - KM# 296
Unia Europejska (Euro)
Belgia 2 centy - obverseBelgia 2 centy - reverse
2 centy 2008, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, ø 18.75mm
Belgia - KM# 275
Unia Europejska (Euro)
Cena: 29.58 zł
Belgia 2 centy - obverseBelgia 2 centy - reverse
2 centy 1999-2007, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, ø 18.75mm
Belgia - KM# 225
Unia Europejska (Euro)
Belgia 5 centów - obverseBelgia 5 centów - reverse
5 centów 2014-2017, Filip I
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, ø 21.25mm
Belgia - KM# 333
Unia Europejska (Euro)
Belgia 5 centów - obverseBelgia 5 centów - reverse
5 centów 2009-2013, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, ø 21.25mm
Belgia - KM# 297
Unia Europejska (Euro)
Belgia 5 centów - obverseBelgia 5 centów - reverse
5 centów 2008, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, ø 21.25mm
Belgia - KM# 276
Unia Europejska (Euro)
Cena: 21.17 zł
Belgia 5 centów - obverseBelgia 5 centów - reverse
5 centów 1999-2007, Albert II
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, ø 21.25mm
Belgia - KM# 226
Unia Europejska (Euro)
uCoin