+
Europa
Ameryka
Azja
Afryka
Państwa nieistniejące

Maroko > Królestwo Marokańskie (1960 - 2016)

Odmiana
Uporządkuj: Rok
Rok1s5s10s20s50s½D1D2D5D10DRok
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14361436
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14361436
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D١٤٣٥١٤٣٥
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D١٤٣٤١٤٣٤
 -  - 10s20s - ½D1D -  -  - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D١٤٣٢١٤٣٢
 - 5s10s20s - ½D1D2D5D10D١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D١٤١٥١٤١٥
1s5s10s20s - ½D1D - 5D - ١٤٠٨١٤٠٨
 -  -  -  -  -  -  -  - 5D - ١٤٠٠١٤٠٠
1s5s10s20s50s - 1D -  -  - ١٣٩٤١٣٩٤
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - ١٣٨٩١٣٨٩
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - ١٣٨٨١٣٨٨
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D - ١٣٨٥١٣٨٥
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - ١٣٨٠١٣٨٠
System pieniężny: 1 dirham = 100 santimat
1s - 1 santim
5s - 5 santimat
10s - 10 santimat
20s - 20 santimat
50s - 50 santimat
½D - ½ dirham
1D - 1 dirham
2D - 2 dirham
5D - 5 dirham
10D - 10 dirham
uCoin