+

Syria > Katalog monet

Syria 2½ piastry - obverseSyria 2½ piastry - reverse
Syria 2½ piastry, 1973
Brąz-Aluminium
, 2g, 17mm
KM# 104
Monety obiegowe: Syria
Cena: 3.53 zł
Syria 2½ piastry - obverseSyria 2½ piastry - reverse
Syria 2½ piastry, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 2g, 17mm
KM# 93
Monety obiegowe: Syria
Syria 5 piastrów - obverseSyria 5 piastrów - reverse
Syria 5 piastrów, 1979
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 116
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.37 zł
Syria 5 piastrów - obverseSyria 5 piastrów - reverse
Syria 5 piastrów, 1974
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 105
Monety obiegowe: Syria
Cena: 3.06 zł
Syria 5 piastrów - obverseSyria 5 piastrów - reverse
Syria 5 piastrów, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 94
Monety obiegowe: Syria
Syria 10 piastrów - obverseSyria 10 piastrów - reverse
Syria 10 piastrów, 1979
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 117
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.06 zł
Syria 10 piastrów - obverseSyria 10 piastrów - reverse
Syria 10 piastrów, 1974
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 106
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.45 zł
Syria 10 piastrów - obverseSyria 10 piastrów - reverse
Syria 10 piastrów, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 95
Monety obiegowe: Syria
Syria 25 piastrów - obverseSyria 25 piastrów - reverse
Syria 25 piastrów, 1979
Miedzionikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 118
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.12 zł
Syria 25 piastrów - obverseSyria 25 piastrów - reverse
Syria 25 piastrów, 1974
Nikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 107
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.44 zł
Syria 25 piastrów - obverseSyria 25 piastrów - reverse
Syria 25 piastrów, 1968
Nikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 96
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.46 zł
Syria 50 piastrów - obverseSyria 50 piastrów - reverse
Syria 50 piastrów, 1979
Nikiel
, 5g, 23.4mm
KM# 119
Monety obiegowe: Syria
Cena: 3.59 zł
uCoin