+

Syria > Katalog monet

Syria 2½ piastry 1973 - obverseSyria 2½ piastry 1973 - reverse
Syria 2½ piastry, 1973
Brąz-Aluminium
, 2g, 17mm
KM# 104
Monety obiegowe: Syria
Cena: 3.53 zł
Syria 2½ piastry 1965 - obverseSyria 2½ piastry 1965 - reverse
Syria 2½ piastry, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 2g, 17mm
KM# 93
Monety obiegowe: Syria
Syria 5 piastrów 1979 - obverseSyria 5 piastrów 1979 - reverse
Syria 5 piastrów, 1979
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 116
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.32 zł
Syria 5 piastrów 1974 - obverseSyria 5 piastrów 1974 - reverse
Syria 5 piastrów, 1974
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 105
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.27 zł
Syria 5 piastrów 1965 - obverseSyria 5 piastrów 1965 - reverse
Syria 5 piastrów, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 94
Monety obiegowe: Syria
Syria 10 piastrów 1979 - obverseSyria 10 piastrów 1979 - reverse
Syria 10 piastrów, 1979
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 117
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.06 zł
Syria 10 piastrów 1974 - obverseSyria 10 piastrów 1974 - reverse
Syria 10 piastrów, 1974
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 106
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.45 zł
Syria 10 piastrów 1965 - obverseSyria 10 piastrów 1965 - reverse
Syria 10 piastrów, 1962 - 1965
Brąz-Aluminium
, 4g, 21mm
KM# 95
Monety obiegowe: Syria
Syria 25 piastrów 1979 - obverseSyria 25 piastrów 1979 - reverse
Syria 25 piastrów, 1979
Miedzionikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 118
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.79 zł
Syria 25 piastrów 1974 - obverseSyria 25 piastrów 1974 - reverse
Syria 25 piastrów, 1974
Nikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 107
Monety obiegowe: Syria
Cena: 1.45 zł
Syria 25 piastrów 1968 - obverseSyria 25 piastrów 1968 - reverse
Syria 25 piastrów, 1968
Nikiel
, 3.5g, 20.3mm
KM# 96
Monety obiegowe: Syria
Cena: 2.47 zł
Syria 50 piastrów 1979 - obverseSyria 50 piastrów 1979 - reverse
Syria 50 piastrów, 1979
Nikiel
, 5g, 23.4mm
KM# 119
Monety obiegowe: Syria
Cena: 3.57 zł
uCoin