+

Rodezji i Niasy > Katalog monet

Rodezji i Niasy ½ pensa 1964 - obverseRodezji i Niasy ½ pensa 1964 - reverse
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy 1 pens 1963 - obverseRodezji i Niasy 1 pens 1963 - reverse
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy 3 pensy 1962 - obverseRodezji i Niasy 3 pensy 1962 - reverse
Rodezji i Niasy 3 pensy, 1955 - 1964
Miedzionikiel
, 1.4g, 16.3mm
KM# 3
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy 6 pensów 1962 - obverseRodezji i Niasy 6 pensów 1962 - reverse
Rodezji i Niasy 6 pensów, 1955 - 1963
Miedzionikiel
, 2.8g, 19.4mm
KM# 4
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy 1 szyling 1956 - obverseRodezji i Niasy 1 szyling 1956 - reverse
Rodezji i Niasy 1 szyling, 1955 - 1957
Miedzionikiel
, 5.7g, 23.6mm
KM# 5
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy 2 szylingi 1957 - obverseRodezji i Niasy 2 szylingi 1957 - reverse
Rodezji i Niasy 2 szylingi, 1955 - 1957
Miedzionikiel
, 11.2g, 28.4mm
KM# 6
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
Rodezji i Niasy ½ korony 1955 - obverseRodezji i Niasy ½ korony 1955 - reverse
Rodezji i Niasy ½ korony, 1955 - 1957
Miedzionikiel
, 14.2g, 32.3mm
KM# 7
Monety obiegowe: Rodezji i Niasy
uCoin