+

Paragwaj > Katalog monet

Paragwaj 1 centym 1950 - obverseParagwaj 1 centym 1950 - reverse
Paragwaj 1 centym, 1944 - 1950
Brąz-Aluminium
, 2g, 17.5mm
KM# 20
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 5 centymów 1947 - obverseParagwaj 5 centymów 1947 - reverse
Paragwaj 5 centymów, 1944 - 1947
Brąz-Aluminium
, 3.1g, 19mm
KM# 21
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 10 centymów 1953 - obverseParagwaj 10 centymów 1953 - reverse
Paragwaj 10 centymów, 1953
Brąz-Aluminium
, 3g, 19mm
KM# 25
Monety obiegowe: Paragwaj
Cena: 2.13 zł
Paragwaj 10 centymów 1947 - obverseParagwaj 10 centymów 1947 - reverse
Paragwaj 10 centymów, 1944 - 1947
Brąz-Aluminium
, 4g, 21.1mm
KM# 22
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 15 centymów 1953 - obverseParagwaj 15 centymów 1953 - reverse
Paragwaj 15 centymów, 1953
Brąz-Aluminium
, 3.86g, 21.07mm
KM# 26
Monety obiegowe: Paragwaj
Cena: 3.92 zł
Paragwaj 25 centymów 1953 - obverseParagwaj 25 centymów 1953 - reverse
Paragwaj 25 centymów, 1953
Brąz-Aluminium
, 5.2g, 23mm
KM# 27
Monety obiegowe: Paragwaj
Cena: 3.24 zł
Paragwaj 25 centymów 1951 - obverseParagwaj 25 centymów 1951 - reverse
Paragwaj 25 centymów, 1944 - 1951
Brąz-Aluminium
, 5.1g, 23.2mm
KM# 23
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 50 centymów 1953 - obverseParagwaj 50 centymów 1953 - reverse
Paragwaj 50 centymów, 1953
Brąz-Aluminium
, 4.54g, 25mm
KM# 28
Monety obiegowe: Paragwaj
Cena: 5.97 zł
Paragwaj 50 centymów 1951 - obverseParagwaj 50 centymów 1951 - reverse
Paragwaj 50 centymów, 1944 - 1951
Brąz-Aluminium
, 6.12g, 25mm
KM# 24
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 1 guarani 1993 - obverseParagwaj 1 guarani 1993 - reverse
Paragwaj 1 guarani, 1993
Stal pokryta mosiądzem
, 1.5g, 15mm
KM# 192
Monety obiegowe: Paragwaj
Cena: 2.73 zł
Paragwaj 1 guarani 1984 - obverseParagwaj 1 guarani 1984 - reverse
Paragwaj 1 guarani, 1978 - 1988
Stal nierdzewna
, 2.6g, 18.1mm
KM# 165
Monety obiegowe: Paragwaj
Paragwaj 1 guarani 1975 - obverseParagwaj 1 guarani 1975 - reverse
Paragwaj 1 guarani, 1975 - 1976
Stal nierdzewna
, 2.9g, 18.1mm
KM# 151
Monety obiegowe: Paragwaj
uCoin