+

Madagaskar > Katalog monet

Madagaskar 1 frank 2002 - obverseMadagaskar 1 frank 2002 - reverse
Madagaskar 1 frank, 1965 - 2002
Stal nierdzewna
, 2.4g, 17mm
KM# 8
Monety obiegowe: Madagaskar
Madagaskar 2 franki 1965 - obverseMadagaskar 2 franki 1965 - reverse
Madagaskar 2 franki, 1965 - 1989
Stal nierdzewna
, 3.4g, 19mm
KM# 9
Monety obiegowe: Madagaskar
Madagaskar 1 ariary 2004 - obverseMadagaskar 1 ariary 2004 - reverse
Madagaskar 1 ariary, 2004
Stal nierdzewna
, 4.93g, 22mm
KM# 29
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 3.39 zł
Madagaskar 5 franków 1996 - obverseMadagaskar 5 franków 1996 - reverse
Madagaskar 5 franków, 1996
Stal nierdzewna
, 5g, 22mm
KM# 21
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 2.48 zł
Madagaskar 5 franków 1967 - obverseMadagaskar 5 franków 1967 - reverse
Madagaskar 5 franków, 1966 - 1989
Stal nierdzewna
, 5g, 22mm
KM# 10
Monety obiegowe: Madagaskar
No ImageNo Image
Madagaskar 10 franków, 2003
Brąz
, 4.34g, 21.9mm
KM# 28
Monety obiegowe: Madagaskar
Madagaskar 2 ariary 2003 - obverseMadagaskar 2 ariary 2003 - reverse
Madagaskar 2 ariary, 2003
Stal pokryta miedzią
, 3.23g, 21mm
KM# 30
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 5.62 zł
Madagaskar 10 franków 1996 - obverseMadagaskar 10 franków 1996 - reverse
Madagaskar 10 franków, 1996
Stal pokryta miedzią
, 3.3g, 21mm
KM# 22
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 3.57 zł
Madagaskar 10 franków 1991 - obverseMadagaskar 10 franków 1991 - reverse
Madagaskar 10 franków, 1991
Stal pokryta miedzią
, 3.3g, 21mm
KM# 11a
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 9.15 zł
Madagaskar 10 franków 1970 - obverseMadagaskar 10 franków 1970 - reverse
Madagaskar 10 franków, 1970 - 1989
Brąz-Aluminium
, 3.5g, 21mm
KM# 11
Monety obiegowe: Madagaskar
Madagaskar 20 franków 1971 - obverseMadagaskar 20 franków 1971 - reverse
Madagaskar 20 franków, 1970 - 1989
Brąz-Aluminium
, 6g, 24.5mm
KM# 12
Monety obiegowe: Madagaskar
Madagaskar 5 ariary 1996 - obverseMadagaskar 5 ariary 1996 - reverse
Madagaskar 5 ariary, 1994 - 1996
Stal pokryta miedzią
, 4.7g, 24mm
KM# 23
Monety obiegowe: Madagaskar
Cena: 3.99 zł
uCoin