+

Ghana > Katalog monet

Ghana ½ pesewa - obverseGhana ½ pesewa - reverse
Ghana ½ pesewa, 1967
Brąz
, 2.9g, 20.3mm
KM# 12
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 2.81 zł
Ghana 1 pesewa - obverseGhana 1 pesewa - reverse
Ghana 1 pesewa, 2007
Stal pokryta miedzią
, 1.82g, 17mm
KM# 37
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 2.05 zł
Ghana 1 pesewa - obverseGhana 1 pesewa - reverse
Ghana 1 pesewa, 1967 - 1979
Brąz
, 5.7g, 25.5mm
KM# 13
Monety obiegowe: Ghana
Ghana 2½ pesewa - obverseGhana 2½ pesewa - reverse
Ghana 2½ pesewa, 1967
Miedzionikiel
, 3.2g, 19.5mm
KM# 14
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 3.9 zł
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
Ghana 5 pesewa, 2007 - 2012
Stal pokryta niklem
, 2.5g, 18mm
KM# 38
Monety obiegowe: Ghana
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
Ghana 5 pesewa, 1967 - 1975
Miedzionikiel
, 2.85g, 19mm
KM# 15
Monety obiegowe: Ghana
Ghana 5 pesewa - obverseGhana 5 pesewa - reverse
Ghana 5 pesewa, 1965
Miedzionikiel
, 4.13g, 22mm
KM# 8
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 9.44 zł
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
Ghana 10 pesewa, 2007
Stal pokryta niklem
, 3.23g, 20.4mm
KM# 39
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 1.59 zł
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
Ghana 10 pesewa, 1967 - 1979
Miedzionikiel
, 5.6g, 23.5mm
KM# 16
Monety obiegowe: Ghana
Ghana 10 pesewa - obverseGhana 10 pesewa - reverse
Ghana 10 pesewa, 1965
Miedzionikiel
, 3.2g, 20mm
KM# 9
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 5.81 zł
Ghana 20 pesewa - obverseGhana 20 pesewa - reverse
Ghana 20 pesewa, 2007
Stal pokryta niklem
, 4.4g, 23.5mm
KM# 40
Monety obiegowe: Ghana
Cena: 1.84 zł
Ghana 20 pesewa - obverseGhana 20 pesewa - reverse
Ghana 20 pesewa, 1967 - 1979
Miedzionikiel
, 11.2g, 28.5mm
KM# 17
Monety obiegowe: Ghana
uCoin