+

Niemcy (NRD) > Katalog monet

Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
Niemcy (NRD) 1 fenig, 1977 - 1990
Aluminium
, 0.75g, 17mm
KM# 8.2
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
Niemcy (NRD) 1 fenig, 1960 - 1975
Aluminium
, 0.75g, 17mm
KM# 8.1
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
Niemcy (NRD) 1 fenig, 1952 - 1953
Aluminium
, 0.75g, 17mm
KM# 5
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 1 fenig - obverseNiemcy (NRD) 1 fenig - reverse
Niemcy (NRD) 1 fenig, 1948 - 1950
Aluminium
, 0.75g, 17mm
KM# 1
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 5 fenigów, 1976 - 1990
Aluminium
, 1.1g, 19mm
KM# 9.2
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 5 fenigów, 1968 - 1975
Aluminium
, 1.1g, 19mm
KM# 9.1
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 5 fenigów, 1952 - 1953
Aluminium
, 1.1g, 19mm
KM# 6
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 5 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 5 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 5 fenigów, 1948 - 1950
Aluminium
, 1.1g, 19mm
KM# 2
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 10 fenigów, 1963 - 1990
Aluminium
, 1.5g, 21mm
KM# 10
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 10 fenigów, 1952 - 1953
Aluminium
, 1.5g, 21mm
KM# 7
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 10 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 10 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 10 fenigów, 1948 - 1950
Aluminium
, 1.5g, 21mm
KM# 3
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
Niemcy (NRD) 20 fenigów - obverseNiemcy (NRD) 20 fenigów - reverse
Niemcy (NRD) 20 fenigów, 1969 - 1990
Miedź-Aluminium-Cynk
, 5.4g, 22.2mm
KM# 11
Monety obiegowe: Niemcy (NRD)
uCoin