+

Chiny > Katalog monet

Chiny 1 fen 2011 - obverseChiny 1 fen 2011 - reverse
Chiny 1 fen, 1955 - 2015
Aluminium
, 0.67g, 18mm
KM# 1
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 2 feny 1985 - obverseChiny 2 feny 1985 - reverse
Chiny 2 feny, 1956 - 2000
Aluminium
, 1.08g, 21mm
KM# 2
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 5 fenów 1983 - obverseChiny 5 fenów 1983 - reverse
Chiny 5 fenów, 1955 - 2000
Aluminium
, 1.6g, 24mm
KM# 3
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 1 jiao 2007 - obverseChiny 1 jiao 2007 - reverse
Chiny 1 jiao, 2005 - 2016
Nickel plated Steel /magnetic/
Stal pokryta niklem
, 3.3g, 19mm
KM# 1210b
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 1 jiao 2005 - obverseChiny 1 jiao 2005 - reverse
Chiny 1 jiao, 2005
Copper-Nickel /non-magnetic/
Miedzionikiel
, 1.9g, 19mm
KM# 1210a
Monety obiegowe: Chiny
Cena: 1.4 zł
Chiny 1 jiao 2000 - obverseChiny 1 jiao 2000 - reverse
Chiny 1 jiao, 1999 - 2003
New reverse: Orchid flower. Diameter, 19 mm.
Aluminium
, 1.12g, 19mm
KM# 1210
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 5 jiao 2010 - obverseChiny 5 jiao 2010 - reverse
Chiny 5 jiao, 2002 - 2016
Nikiel pokryty brązem
, 3.8g, 20.5mm
KM# 1411
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 5 jiao 1991 - obverseChiny 5 jiao 1991 - reverse
Chiny 5 jiao, 1991 - 2001
Miedź-Aluminium-Cynk
, 3.79g, 20.51mm
KM# 336
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 1 yuan 2011 - obverseChiny 1 yuan 2011 - reverse
Chiny 1 yuan, 1999 - 2017
New reverse: Chrysanthemum flower
Stal pokryta niklem
, 6.1g, 25mm
KM# 1212
Monety obiegowe: Chiny
Chiny 1 yuan 2015 - obverseChiny 1 yuan 2015 - reverse
Chiny 1 yuan, 2015
70th Anniversary - Victory
Stal pokryta niklem
, 6.8g, 25mm
KM# 2097
Monety okolicznościowe: Chiny
Cena: 10.36 zł
Chiny 1 yuan 2014 - obverseChiny 1 yuan 2014 - reverse
Chiny 1 yuan, 2014
Lunar Year Series - Year of the Horse
Miedź-Aluminium-Cynk
, 6.8g, 25mm
UC# 100
Monety okolicznościowe: Chiny
Cena: 11.6 zł
Chiny 1 yuan 2013 - obverseChiny 1 yuan 2013 - reverse
Chiny 1 yuan, 2013
Lunar Year Series - Year of the Snake
Miedź-Aluminium-Cynk
, 6.8g, 25mm
KM# 2080
Monety okolicznościowe: Chiny
Cena: 15.0 zł
uCoin