+

Brytyjska Afryka Wschodnia > Katalog monet

Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1962 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1962 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1951 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1951 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1942 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1942 - reverse
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent, 1942
Brąz
, 1.95g, 20.3mm
KM# 29
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 11.42 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1930 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent 1930 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1964 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1964 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 8.82 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1957 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1957 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1949 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1949 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1942 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1942 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1936 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1936 - reverse
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów, 1936
New type: Edward VIII
Brąz
, 6.7g, 26mm
KM# 23
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 8.5 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1933 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów 1933 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów 1964 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów 1964 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 15.13 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów 1956 - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów 1956 - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 8.7 zł
uCoin