+

Brytyjska Afryka Wschodnia > Katalog monet

Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent, 1942
Brąz
, 1.95g, 20.3mm
KM# 29
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 10.59 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 1 cent - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 8.21 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów, 1936
New type: Edward VIII
Brąz
, 6.7g, 26mm
KM# 23
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 9.21 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 5 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 15.31 zł
Brytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - obverseBrytyjska Afryka Wschodnia 10 centów - reverse
Monety obiegowe: Brytyjska Afryka Wschodnia
Cena: 8.61 zł
uCoin