+

Belgia > Katalog monet

Belgia 1 cent 2015 - obverseBelgia 1 cent 2015 - reverse
Belgia 1 cent, 2014 - 2016
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, 16.25mm
KM# 331
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 1 cent 2010 - obverseBelgia 1 cent 2010 - reverse
Belgia 1 cent, 2009 - 2013
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, 16.25mm
KM# 295
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 1 cent 2008 - obverseBelgia 1 cent 2008 - reverse
Belgia 1 cent, 2008
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, 16.25mm
KM# 274
Monety obiegowe: Belgia
Cena: 29.81 zł
Belgia 1 cent 1999 - obverseBelgia 1 cent 1999 - reverse
Belgia 1 cent, 1999 - 2007
Stal pokryta miedzią
, 2.3g, 16.25mm
KM# 224
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 2 centy 2015 - obverseBelgia 2 centy 2015 - reverse
Belgia 2 centy, 2014 - 2016
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, 18.75mm
KM# 332
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 2 centy 2010 - obverseBelgia 2 centy 2010 - reverse
Belgia 2 centy, 2009 - 2013
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, 18.75mm
KM# 296
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 2 centy 2008 - obverseBelgia 2 centy 2008 - reverse
Belgia 2 centy, 2008
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, 18.75mm
KM# 275
Monety obiegowe: Belgia
Cena: 29.81 zł
Belgia 2 centy 2004 - obverseBelgia 2 centy 2004 - reverse
Belgia 2 centy, 1999 - 2007
Stal pokryta miedzią
, 3.06g, 18.75mm
KM# 225
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 5 centów 2015 - obverseBelgia 5 centów 2015 - reverse
Belgia 5 centów, 2014 - 2016
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, 21.25mm
KM# 333
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 5 centów 2012 - obverseBelgia 5 centów 2012 - reverse
Belgia 5 centów, 2009 - 2013
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, 21.25mm
KM# 297
Monety obiegowe: Belgia
Belgia 5 centów 2008 - obverseBelgia 5 centów 2008 - reverse
Belgia 5 centów, 2008
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, 21.25mm
KM# 276
Monety obiegowe: Belgia
Cena: 21.34 zł
Belgia 5 centów 1999 - obverseBelgia 5 centów 1999 - reverse
Belgia 5 centów, 1999 - 2007
Stal pokryta miedzią
, 3.92g, 21.25mm
KM# 226
Monety obiegowe: Belgia
uCoin